terms-conditions – Anri Bakery

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ANRI LINE Connect

ระบบ ANRI LINE Connect ของบริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระบบ") ซึ่งการเข้าใช้งานระบบดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเข้าใช้งานได้ หากไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
คำดังต่อไปนี้ จะถูกนำมาใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมดดังนี้
"ผู้เข้าใช้งาน" "ลูกค้า" "คุณ" หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานระบบนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
"บริษัท" "ทางเรา" "เรา" หมายถึง บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด
ลักษณะการให้บริการ
ระบบ ANRI LINE Connect เป็นบริการระบบที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนและแลกคูปองสมนาคุณกับบริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเนื้อหาในระบบ มีดังต่อไปนี้
 1. ส่วนที่ให้บริการเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ผ่านการลงทะเบียนตามเงื่อนไขของระบบเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย การสมัครสมาชิก การสะสมคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือ QR Code และการแลกคูปอง
นโยบายคุกกี้
เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบนี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่ระบบของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานระบบของท่านได้เร็ว และทำให้ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
การอนุญาต
บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัดและหรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน ระบบ ANRI LINE Connect สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าชม ระบบ ANRI LINE Connect สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
ข้อควรปฏิบัติ
ในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนและคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน และคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันหากตรวจสอบในภายหลังทราบว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด มีสิทธิระงับการใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ และปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเองซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่อีเมล anri.operation@gmail.com หรือ โทร (+66)830-485-7888
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้
 • อัพโหลดหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้แก่ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อความที่เป็นอนาจาร หมิ่นประมาทและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งของระบบ ก่อนได้รับอนุญาต
 • ดัดแปลงและเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในระบบนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจาก บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด
 • อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของระบบนี้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด โดยปัจจุบัน บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการของระบบนี้โดยเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหาย หรือ เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีดั้งสิ้น บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด
 • การใช้บริการด่วนออนไลน์โดยการเข้าสู่ฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว สามารถทำได้โดยการยืนยันบัญชีผู้ใช้ เพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัสอ้างอิงลูกค้า (หมายเลขโทรศัพท์) ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงได้ตามเงื่อนไขของ บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ บริการด่วนออนไลน์เป็นบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสอ้างอิงลูกค้า (หมายเลขโทรศัพท์) ของผู้ใช้บริการรายใด ผู้ใช้บริการรายนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำความผิดพลาด และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือจากผู้อื่น
 • ผู้ใช้ควร Sign Out ออกจากข้อมูลที่เป็นความลับหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาใช้ข้อมูลนั้นต่อ กรณีเจ้าของข้อมูลปิดเครื่อง หรือ ข้อมูลส่วนนั้นไม่มีระบบ Time-out หรือ เครื่องไม่มีโปรแกรมปิดอัตโนมัติ
 • บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านหากมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ และหรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้น ๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด มิได้รองรับว่าข้อมูลและบริการในระบบนี้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้งมิได้รับรองว่าความผิดพลาดใด ๆของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือ การสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้ระบบนี้
บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงระบบ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
บางบริการบนระบบอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่า บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเสนอ และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายปกป้องข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กรณีข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา หรืออื่นๆ ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหานั้น ๆ เนื่องจาก บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหานั้นแต่อย่างใด
ข้อมูลในระบบนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ได้รับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รองรับว่าข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน หรือจะมีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือมิได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่ง บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ กรณีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น
การส่งข่าวสารผ่านทางบริการข้อความสั้น (SMS)
ระบบจะส่งข้อความทางบริการข้อความสั้น หรือ เอสเอ็มเอส เพื่อเป็นการยืนยันเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการส่งข่าวสาร บริการ และโปรโมชั่นพิเศษ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นพิเศษ สิทธิประโยชน์ บริการใหม่หรือบริการที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด จัดขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบริการนั้นเมื่อใดก็ได้
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนระบบนี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ใช้ มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การใช้ระบบนี้และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบนี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย การใช้บริการระบบถือว่าเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ถ้าท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงข้างต้น กรุณาหยุดใช้งานระบบ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ V.1.0
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565